بخش استخدام و همکاری با ایراچی

بخش استخدام و همکاری با ایراچی

شرح وظیفه کارشناس محصول :
شرکت طراحی و دکوراسیون داخلی ایراچی در نظر دارد جهت توسعه بخش محصولات دکوراتیو خود نیروی کار با سمت کارشناس محصول به صورت تمام وقت استخدام نماید.
اهم وظایف کارشناس محصول عبارت است از : طراحی ، ایده پردازی ، پژوهش و جستجو در حوزه محصولات دکوراتیو ...